منشور پیشنهادی تحول‌خواهی

منشور پیشنهادی تحول‌خواهی

عمار ملکی 1. تحول‌خواه سکولار است؛ یعنی معتقد به سکولاریزم سیاسی و خواهان جدایی دین از حکومت است. 2. تحول‌خواه، دموکراسی‌خواه است؛ یعنی باور دارد…

388