جار مي زنيم صدايي شنيده نشود

جار مي زنيم صدايي شنيده نشود

گفت و گو با بهرام بيضايي به مناسبت اجراي «چهارراه» در دانشگاه استنفورد بهرام بيضايي کارگردان و نمايش نامه نويس ايراني در نخستين روزهاي بهار…

437